Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

SU BAZLI

BOYALAR

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

Dýþ hava koþullarýna karþý dayanýklý, su ile inceltilebilen, dýþ cepheler için geliþtirilmiþ örtücü özellikte, nefes alabilen özel ahþap boyasýdýr. Ýpek mat parlaklýktadýr...Her türlü dýþ cephe ahþap yüzeylerde kullanýlýr. Yüzeyde mantar, küf ve yosun geliþimine karþý dirençlidir. Su ile inceltilebilen, ahþabýn dokusunu gösteren, yüksek elastikiyet ve aderans saðlayan, dýþ ortam koþullarýna karþý mükemmel dayanýklýlýk gösteren boyadýr. Damlamayan yapýdadýr. Çevreci ve kokusuzdur