Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

SIBER

VANA

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

Akýþkanýn içinde yön deðiþtirmeden aktýðý ve bir sürgü vasýtasý ile akýþýn kesilebildiði vana türüdür. Akýþkan her iki yönde de akabilir ve neden olduðu basýnç kaybý az olduðundan ýsýtma tesisatlarýnda çok kullanýlýr. TS 3147?ye uygun üretilir. Pirinç malzemeden üretilenler 4¨ e kadar diþli olarak üretilir ve þiber vana ismini alýr. Döküm malzemeden üretilenler ise flanþlý olarak üretilir ve sürgülü vana olarak adlandýrýlýr.