Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

SENTETIK

TINERLER

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

Petrol fraksiyonu ürünü sentetik incelticidir...Filli Boya Sentetik Tiner, sentetik esaslý tüm boya, vernik ve astarlarýn uygulamalarýnda inceltici olarak güvenle kullanýlabilir. Ayrýca sentetik esaslý boya uygulama araç ve gereçlerin (fýrça, rulo, tabanca, spatül vs.) temizlik iþlerinde kullanýldýðý gibi yeni boyanacak demir-çelik yüzeylerin boya öncesi yüzeylerindeki mevcut yað, pas tozlarý gibi kirliliklerin temizlenmesinde kullanýlýr.