Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

SENTETIK

MACUNLAR

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

Uygulamada ve sonrasýnda rahatsýz edici kokusu olmayan solventlerle oluþturulmuþ, inþaatlarýn iç ve dýþ yüzeylerinde, deniz araçlarýnda ve her türlü ahþap, metal yüzeylerde güvenle ve kolaylýkla uygulanabilen alkid reçine esaslý sentetik macundur...Suya ve deniz þartlarýna dayanýklý, çok rahat uygulanabilen çabuk kuruyan, kalýn uygulamalarda çatlama yapmayan sentetik macundur. Zamandan ve emekten tasarruf saðlar.