Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

KELEBEK

VANA

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

Kelebek vanalar açma kapama ve de debi ayarýnda kullanýlan çok yönlü bir vana türüdür.Boru hattýnda az yer kaplamasý,mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri,düþük basýnç kayýplarý ve her iki yönde sýzdýrmazlýk saðlama ile ekonomik olma gibi özelliklerinden dolayý ilk tasarlandýklarý 1960’lý yýllardan itibaren kýsa sürede çok geniþ bir kullaným oranýna ulaþmýþlardýr.