Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

DIS CEPHE YUZEY

KORUYUCULAR

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

DISBOXAN 452 Yüzeyde film tabakasý býrakmaz. Emici dýþ cephe mineral esaslý yüzeylerde mükemmel su iticilik saðlar. Güçlü silikonlu yapýsý sayesinde uygulandýðý yüzeye su geçirimsizlik saðlar. Yüzeyleri daima kuru tutarak, kirlenmeye, yosun ve mantar üremesine izin vermez. Yüzeyleri alkalilere ve U.V.’ye karþý koruyarak doðal etkenlere karþý aþýnmasýna dayanýklýlýk saðlar. Gözenekli yapýsýndan dolayý yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Disboxan 452 yüksek penetrasyon özelliðine sahip þeffaf yapýdadýr...DISBOXAN 451 Güçlü silikonlu yapýsý sayesinde su geçirimsizliðini saðlar.Emici dýþ yüzeylerde yüksek su iticilik saðlar. Yüzeyleri daima kuru tutarak kirlenmeye, yosun ve mantar üremesine izin vermez. Çözülmüþ tuzlara karþý direnç göstererek tebeþirlenmeyi engeller.UV ve alkalilere dayanýklý olup cephelerde rutubete son verir. Kireç kusmasý ve pas kusmasý gibi sorunlarý ortadan kaldýrýr.Asidik gazlarýn sebep olduðu kimyasal korozyonu önler. Korozyon ve mukavemetten dolayý betonun hasar görmesini önler.