Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

YOL ISARETLEME

BOYALARI

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

YOL CIZGILERININ IÞARETLENMESINDE ASFALT YUZEYLERDE, KALDIRIM TASLARININ BOYANMASÝNDA VE OTOPARK IÞARETLEMELERINDE KULLANÝLÝR. BETON YUZEYLERDE KULLANÝLACAKSA, BETONUN UYGULAMADAN EN AZ 1 AY ONCE DOKULMUÞ OLMASÝ YUZEYININ CENTIKLENEREK PURUZLENDIRILMESI VE UYGULAMANÝN MUTLAKA HAVASÝZ PUSKURTME (AIRLESS) ILE YAPÝLMASÝ GEREKLIDIR. ESKI BOYALÝ YUZEY (SU BAZLÝ YOL CIZGI BOYASÝ VB.) USTUNE UYGULAMALARDA MUTLAKA BIR MIKTAR DENEME YAPÝLMASÝ TAVSIYE EDILIR...HER TURLU UYGULAMA ONCESINDE YUZEY ALANÝ MUTLAKA TOZ, KIR, MÝCÝR VB. MALZEMELERDEN ARÝNDÝRÝLMALÝDÝR. KALDÝRÝM TAÞLARÝNÝN BOYANMASÝ UYGULAMALARÝNDA ONCELIKLI OLARAK KÝRÝK, EKSIK KÝSÝMLAR DUZELTILMELI VEYA DEÐIÞTIRILMELIDIR. YOL CIZGILERININ IÞARETLENMESI UYGULAMALARÝNDA MUMKUN OLDUÐUNCA GEVÞEK ZEMIN, AÞÝNMÝÞ AGREGALÝ YUZEYLER UZERINE UYGULAMA YAPÝLMAMALÝDÝR. UYGULAMA, YAÐÝÞ VE ESINTI OLMAYAN CEVRE KOÞULLARÝNDA ORTAMÝN VE ASFALTÝN SÝCAKLÝÐÝ MINIMUM 15°C VE BAÐÝL RUTUBETI MAKSIMUM % 85 OLMAK ÞARTÝYLA TEMIZ VE KURU ASFALT YUZEYE TATBIK EDILEREK YAPÝLMALÝDÝR. SERT KURUMASÝNÝ TAMAMLAMADAN (200C’DE 20 DAKIKA) YAYA VE ARAC TRAFIÐINDEN KORUNMALÝDÝR. UYGULAMA OZEL BOYA ATAN ARACLAR VEYA PISTOLE ILE YAPÝLMALÝDÝR, FÝRCA-RULO ILE UYGULAMA YAPÝLMASÝ ONERILMEZ. BORDUR TAÞLARÝNÝN BOYANMASÝ VE DUÞEY UYGULAMALARDA FÝRCA-RULO ILE UYGULAMA YAPÝLABILIR.