Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

DIS CEPHE DUZ

BOYALAR

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

YENI NESIL SILIKON EMULSIYON ESASLI, KENDI KENDINI TEMIZLEYEBILEN, MAT, FOTOKATALITIK SON KAT DÝÞ CEPHE BOYALARÝDÝR...AMPHISILAN’ÝN YENI LABIRENT DOKUSU SAYESINDE DUVARDAKI NEM KOLAYCA DÝÞARÝ ATÝLÝR VE BOYLECE YAPÝ MALZEME STANDARTLARÝNA UYGUN UYGULAMA YAPÝLDÝÐÝNDA BOYANÝN DOKULMESI TAMAMEN ENGELLENMIÞ OLUR. AÐÝR IKLIM ÞARTLARÝNA KARÞÝ GELIÞTIRILEN SILIKON BAÐLAYÝCÝ DOLGU PIGMENT SISTEMI SAYESINDE BOYA YUZEYLE TAMAMEN BUTUNLEÞIR VE UZUN YÝLLAR DAYANÝKLÝ KALÝR...