Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

AHSAP

KORUYUCULAR

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

AHÞAP YUZEYLER ICIN GELIÞTIRILMIÞ ALKID BAÐLAYÝCÝ ESASLÝ, ÞEFFAF YAPÝDA PARLAK GORUNUMLU DEKORATIF VE KORUYUCU AMACLÝ KULLANÝLAN BIR SON KAT AHÞAP VERNIÐIDIR...UYGULAMA ONCESI ASTAR VE UYGULAMA SONRASÝ AYRÝ VERNIK GEREKTIRMEZ. AYRÝCA OZEL KATKÝ MADDELERI ILE MAVI MANTARLARA KARÞÝ KORUYUCUDUR. SUYUN AHÞABA ULAÞMASÝNÝ ONLER. OZEL PIGMENTLERI SAYESINDE U.V. ÝÞÝNLARÝNA KARÞÝ DAYANÝKLÝDÝR. AHÞABA PENETRASYONU KOLAYDÝR. AÞÝNMAYA KARÞÝ DIRENCLIDIR. UYGULAMA SONRASÝ KURUDUKTAN SONRA SILINMESI GEREKMEZ. YUZEY UZERINDE FILM TABAKASÝ OLUÞTURUR.